Zavolejte přímo:

pro Prahu a Čechy +420 607 37 87 57

pro Moravu +420 777 891 355

02

Napište si o kontakt

Zde zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefon, a náš pracovník se Vám bude věnovat.

Co Vás čeká

1. Prvotní konzultace

Na první konzultaci se setkáte s naším konzultantem, který s Vámi prodiskutuje celou situaci, tedy zejména

  •  vysvětlí Vám, co je to oddlužení a co Vás bude čekat v procesu oddlužení
  •  za jakých podmínek je ve Vašem případě oddlužení možné
  •  zda je ve Vaší situaci oddlužení výhodné
  •  zodpoví Vaše veškeré další dotazy a pomůže vyřešit navazující problémy

Na tuto první schůzku je již žádoucí si nachystat veškeré podklady, které budete pro oddlužení potřebovat, tedy

  • veškeré úvěrové smlouvy, rozhodnutí soudu a další listiny vztahující se k Vašim problémům
  • pokud jste zaměstnanec – pracovní smlouvu a výplatní pásky za poslední tři roky
  • pokud pobíráte důchod nebo jiné dávky – potvrzení o výši důchodu a ústřižky o zaplacení důchodu/výpisy z bankovního účtu
  • soupis Vašeho movitého majetku, peněz na bankovních účtech, stavební spoření
  • pokud vlastníte jakoukoliv nemovitost (dům, byt, pozemky), pak jakékoliv podklady vztahující se k této nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, znalecký posudek)

Pokud našemu konzultantovi předložíte tyto podklady, je schopen Vám namístě potvrdit, za jakých podmínek a za jak dlouho jste schopni vyřešit svoje dluhy.

2. Vypracování podkladů

Pokud se rozhodnete, na základě prvotní konzultace, podstoupit s námi proces oddlužení, Vaše podklady budou zpracovány v návrh na povolení oddlužení. Váš konzultant Vás bude o průběhu celé situace průběžně informovat a taktéž bude pro Vás kdykoliv k dispozici k zodpovězení Vašich dalších otázek.

3. Zaslání Vašeho návrhu na soud

Poté, co bude Váš návrh vypracován, jej společně zašleme na insolvenční soud. Od okamžiku, kdy návrh dojde insolvenčnímu soudu, jste chráněni před exekucí.

Jakmile insolvenční soud Vašemu návrhu vyhoví, věřitelé nejsou oprávněni účtovat si žádné další úroky ani pokuty. Proto je nezbytné, aby insolvenční návrh byl zpracován co nejkvalitněji a soud mu vyhověl hned na první pokus.
Nemusíte se bát, že byste zůstali v celém procesu sami.

Okamžikem povolení návrhu na povolení oddlužení je Vám totiž ustanoven insolvenční správce. Insolvenční správce plní funkci „hlídače“ celého oddlužení a Vás bude dále provázet celým procesem oddlužení.

Insolvenční správce Vám taktéž vysvětlí, jak se bránit proti dluhům, se kterými nesouhlasíte a jak ještě snížit Váš celkový dluh.

4. Návštěva soudu a splácení dluhů

K tomu, aby Vám bylo oddlužení definitivně schváleno, je nezbytná Vaše účast u insolvenčního soudu. Této návštěvy, kterou absolvujete v doprovodu insolvenčního správce, není nutné se nijak bát. Nečekají Vás zde ani rozhořčení věřitelé, ani Vás nikdo nebude napadat nebo urážet za Vaše dluhy, pouze zde dostanete příležitost vyjádřit se, zda souhlasíte se svými dluhy a zda jste schopni z nich zaplatit alespoň 30%-

Po této návštěvě vydá soud zpravidla rozhodnutí o tom, že budete své dluhy splácet prostřednictvím splátkového kalendáře, a to maximálně po dobu 5 let. Toto splácení za Vás provádí insolvenční správce.

Po skončení splácení Vás čeká naprosto čistý život.

ŘEKNĚTE PROTO SBOHEM DLUHŮM.